Våra tjänster

I vår hälsoverkstad har vi medlen och möjligheterna så att du kan börja att må bättre och känna dig hemma i din kropp.

Genom vår mångåriga erfarenhet som naturläkare/komplementärmedicinare (Finnentrop-Schliprüthen-kliniken i Tyskland) förstår vi hur många människor mår. De får mediciner mot ett symptom och sedan en ny medicin för nästa symptom, men ingen letar efter grundorsaker till problemet.

Människan är ett komplext system av hjärnan, anden och kroppen.

Om man bara behandlar en del av problemet utan att se helheten blir det ofta utan en varaktig förbättring. Men det finns många faktorer som kan påverka hälsan på ett negativt sätt:

  • Livsmedelsintoleranser, tobak, alkohol, fettrik mat osv.
  • Antibiotika, läkemedelmissbruk
  • Problem med tarmfloran
  • Kroniska inflammationer (tänder, autoimmunsjukdomar, lipödem, hud, mage/tarm, leder…)
  • Miljöfarliga ämnen från möbler, kläder, miljö, rengöringsmedel/hygienmedel, behandlade livsmedel…
  • Permanent stress är en av huvudorsakerna till för försvagandet av immunsystemet
  • För mycket/för lite motion
  • Elektriska störningar

Det finns sällan bara en ”enda” orsak. Vår erfarenhet har visat att ju fler grundorsaker som elimineras desto bättre blir hälsan.

 Att upptäcka grundorsakerna och att hitta lösningar

Vi skulle vilja hjälpa dig att upptäcka grundorsakerna till din ohälsa och att gemensamt hitta lösningar som du kan använda långsiktigt i din speciella situation.

Personlig rådgivning, via Facebook/Skype/WhatsApp

Vi hjälper dig gärna personlig i vår hälsoverkstad, eller online via Facebook/Skype/WhatsApp.

För live-video-rådgivning kan du betala via Paypal eller SWISH.